Logga in

Logga in
Försvaret kan inte möta intresset från unga(0)
Foto: TT

Försvaret kan inte möta intresset från unga

Försvarsmakten kämpar för att locka unga till en militär karriär. Men när intresset nu ökar finns inte möjlighet att testa alla. I år tvingas man därför minska antalet utbildningsplatser med 500.

Ett av Försvarsmaktens stora problem har varit det svala intresset från unga. Förra året satte man in extra kampanjer för att locka möjliga rekryter som kunde fylla upp de tomma platserna till den antagningsprövning (mönstring på värnpliktsspråk) som krävs för att komma in på den militära grundutbildningen.

Men i år noterar Försvarsmakten ett större intresse för att påbörja och genomföra grundutbildningen. Fram till och med april ökade antalet ansökningar med 42 procent jämfört med samma period förra året - och antalet som faktiskt genomförde det inledande datorbaserade testet med godkänt resultat ökade med 35 procent. Det innebär en ökning av godkända rekryttest från 5 524 till 7 573, enligt myndigheten.

Fler skäl

Försvarsmaktens rekryteringssamordnare, överste Peter Tagesson, ser flera skäl till trendbrottet.

-Vi har ökat längden på grundutbildningen och nu har det gått en tid så att folk vet vad det innebär. Vi har jobbat mer med relationsskapande kommunikation, vi väcker nyfikenhet och bjuder in till fördjupad information, säger han.
-All uppmärksamhet kring värnplikten har nog också spelat in.

Men nu har ett annat problem dykt upp. Efter godkänt rekryttest är det dags för antagningsprövning. Men Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), som sköter prövningen, har inte haft kapacitet att ta emot så många sökande som Försvarsmakten planerat för.

"Kö hela tiden"

Därför tvingas man i år reducera antalet platser på den militära grundutbildningen från 3 500 till 3 000.

-Vi har under en längre tid jobbat för att öka intresset, men när det väl hände klarade inte TRM av att leverera det antal testplatser vi beställt. Så fort anmälan till prövningen öppnar blir det fullbokat och så har det varit sedan i januari. Det är kö hela tiden, så vi har tvingats stryka utbildningsplatser eftersom vi inte hinner testa fler, säger Tagesson.

TT: Det måste vara snopet när ni har jobbat så hårt med att marknadsföra Försvarsmakten?

-Jo, det är ju inte så roligt.

Enligt Tagesson har man tappat omkring 1 500 prövningsplatser vilket hade kunnat innebära 600 möjliga rekryter. De 500 platser som tas bort är de befattningar som det har funnits lägst intresse för. Ett 30-tal personer som hunnit bli inskrivna på dessa erbjuds andra alternativ.

Personalbrist

Problemen hos TRM grundar sig bland annat i personalbrist efter en omorganisering samt pensionsavgångar och ett utökat uppdrag för polisen, enligt kommunikationschef Ann Elgemark.

I kombination med det högre söktrycket har TRM helt enkelt inte kunnat ta emot alla som har velat göra ett test.

-Det är jättetråkigt. Men vi fortsätter att rekrytera personal för att fylla upp vakanserna och är inne i tredje omgången. Vi hoppas att vi ska vara i balans vid årsskiftet, säger Elgemark.

I september flyttar Försvarsmakten fokus i rekryteringen till grundutbildningen som ska genomföras nästa år - då värnplikten återinförs.

Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.